revolver revolverRzeczywistość nigdy nie leżała w sferze moich zainteresowań.
Zapraszam do świata fikcji.

Patrycja Gryciuk